Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

На линия за теб и твоя бизнес

МЕТРО България отговорно прилага мерки в защита на своите клиенти и служители срещу разпространението на коронавирус COVID-19

МЕТРО България е отговорна компания, която ефективно прилага предпазни мерки, насочени към запазване здравето на своите клиенти и служители, като защита от разпространението на коронавирус COVID-19.

Във всички обекти на компанията, включително 11-те магазина в страната, платформата за доставка на храни и МЕТРО Академия, служителите на компанията са инструктирани, подготвени и ефективно се грижат за спазване на хигиената на работното място, защита на здравето на клиентите, както и за личната си хигиена и защита.

Препоръките на международни и национални здравни институции се следват отговорно, а конкретните действия включват:

1. Във всички зони на магазините – търговски зони, достъпни за клиенти, складови и санитарни помещения, помещения за почивка на персонала се дезинфекцират ежедневно и непрекъснато.

2. Всички точки за физически контакт – витрини, вратички и капаци на витрини, колички за пазаруване, каси, касова зона и касови ленти, подова настилка, дръжки на врати, зоната на вратите в областта на дръжките и повърхностите на бюрата в административните зони и други, са в режим на ежедневна и непрестанна дезинфекция.

3. В санитарните помещения, достъпни за клиенти, както и в санитарните помещения, предназначени за служители, е поставена нагледна комуникация за спазване и поддръжка на лична хигиена.

4. На служителите на магазините са предоставени индивидуални средства за защита. Ограничени са физическите срещи с партньори, които се заменят с видеоконферентни срещи и дигитална комуникация.

5. Служителите на компанията системно се информират за предприетите и необходими действия, а актуалната ситуация се анализира периодично, като се вземат информирани управленски решения за действие, според нейното развитие.

Извънредните и стандартни хигиенни планове се изпълняват стриктно.

Екипите на МЕТРО изпълняват отговорно и спокойно своите задължения.

Вижте още:

Препоръки за бизнеса

Актуално работно време на магазини МЕТРО

Свържете се с нас


Повече информация за коронавирус: Единен информационен портал за COVID-19