Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

Фестивал на виното 2012 в МЕТРО

МЕТРО Кешенд Кери България предлага богат избор на вина, селектирани от най-добритесортове лозя от България и най-известните лозарски райони на света –Фестивал навиното 2012. През месец октомври  2012 заклиентите на компанията в цялата страна предлагаме Селекция от специално подбрани най-добривидове вина с високо качество на най-добра цена в специализирани каталози „Фестивална виното 2012”.

МЕТРО Кеш енд Кери доставя вина в 30 държави. Богат асортимент и високо качество на най-добра цена са принципи, които компанията прилага при подбора и продажбата на вина. МЕТРО магазините предлагат през цялата година богата  селекция от най-добрите видове на високо качествени продукти в своите винени отдели. Голямото разнообразие от хранителни продукти, както и специализираните отдели ВИНО в нашите магазини  е насочено към задоволяване на  нуждите на професионалните клиенти. 

МЕТРО Кеш енд Кери доставя продукти с високо качество както от български производители, така и от  много известни региони на света, които отглеждат различни сортове лозя и произвеждат висококачествени вина.
 
От месец октомври 2012 година в отделите „ВИНО” се предлага Специална селекция на повече от 600 вида пенливи и шампанизирани, бели, розе, червени и десертни вина. Най-добрите сортове като МЕРЛО, КАБЕРНЕ, СИРА, МАВРУД, ШАРДОНЕ И МНОГО ДРУГИ   са отгледани от български производители и доставени в МЕТРО магазините от почти всички изби на страната. Те притежават неповторим вкус и прекрасен аромат. Нашите професионални клиенти ще намерят богата гама от най-добрите марки вина и от Италия, Франция, Южна Африка, Аржентина и много др. – това са страни, от които МЕТРО Кеш енд Кери България предлага продукти в своята специална международна селекция. Разнообразието на видовете вина  се предлага и в опаковки, съобразени с нуждитена професионалните клиенти от  различни търговски сектори. От 500 мл. бутилки до 3 и 5 л. кутии. Поддържаме специални цени през цялата година на вина, които предлагаме на кашон, обозначени с  т.н. зелен етикет.

Eдно от уникалните МЕТРО Кеш енд Кери предложения еизключителната компетентност по отношение на консултациите към нашите клиенти.Във всички магазина имаме специалисти в отдел ВИНО, подготвени професионалисти,които могат да отговорят на нуждите на всеки наш клиент, на въпроси,предложения и решения за неговия бизнес. Ефикасна верига на доставки и единназа цялата МЕТРО Груп система за гарантиране на качеството , осигурява наклиентите постоянен голям избор на вина . МЕТРО Кеш енд Кери. България е една от първите компаниив страната, в областта на търговията,  получила Сертификат ISO 22 000:2005/HACCP/.
 
МЕТРО Кеш енд Кери България има значителен принос къмразширяване и подобряване на доставки в много райони на страната и чужбина катов същото време подкрепя конкурентно способността на своите клиенти.
 
Със специално подготвена селекция на вина – „Фестивал навиното 2012” МЕТРО Кеш енд Кери отговаря на потребностите на професионалнитеклиенти от богат асортимент и високо качество.
  
МЕТРО Кеш енд Кери е представена в 29 държави с повече от 700 магазина на самообслужване затърговия на едро.Служителите са повече от 120 000 в цял свят. Компаниятареализира продажби от 31 милиарда евро за 2011 год. МЕТРО Кеш енд Кери е част отМЕТРО Груп, една от най-важните международни търговски компании. За 2011 год. МЕТРО Груп достигна продажби от67 милиарда евро.Служителите са повече от 280 000 в света в работещи 2 200 магазина в 32 държави. Търговската дейност епредставена от търговските вериги, действащи независимо една от друга напазара. Това са МЕТРО/МАКРО Кеш енд Кери – международен лидер в търговия на едро насамообслужване, Реал Хипермаркети, Медиа Маркт и Сатурн – европейски пазарнилидери за битова електроника и Галерия Кауфхоф – универсални магазини.За повечеинформация – www.metrogroup.de

Контакт:


Людмил Каравасилев

Teл.: +359 887 822 551,

E-mail: lyudmil.karavasilev@metro.bg


Людмил Каравасилев
 

Людмил Каравасилев
Ръководител отдел „Корпоративни комуникации“