Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

За вашия бизнесМЕТРО България работи за вашия успех. Вижте как можем да ви съдействаме за постигането на вашите бизнес цели. 

Професионални решения за вашия бизнес

Хотел

Ресторант

Търговия


Доставки и финансиране

Доставки

Вътреобщностни доставки

Финансиране


Вече можете да ползвате машина за преброяване на монети в МЕТРО София 1 и да ползвате стойността им при следваща покупка – вижте как.