Станете клиент на МЕТРО

Регистрирайте се за МЕТРО карта

METRO Group Compliance

METRO Group Compliance
В рамките на проекта SHAPE 2012 МЕТРО ГРУП преструктурира своя Етичен Кодекс на базата на принципите си за етично бизнес поведение. Това означава, че сега повече от всякога, нашите служители ще бъдат насърчавани и подпомагани да прилагат Етичния Кодекс в своето работно ежедневие и по този начин да осигурят спазването на етичните принципи на компанията. В цялата страна мотото на отдела за етична бизнес практика е "SIMPLY RIGHT", което на български означава "Постъпвай правилно".

Нашите принципи за етично бизнес поведение  са в основата на работата ни

Нашите принципи за етично бизнес поведение  са в основата на нашия Етичен Кодекс. Всички служители, работещи в нашата компания,са задължени да се придържат към тези принципи. На практика това означава, че всяко нарушение на Етичния Кодекс е нарушение на правните норми и разпоредби.

Етичен Кодекс
Етичен Кодекс
Етичен Кодекс
Етичен Кодекс

Гореща телефонна линия Етичен Кодекс

Един от важните елементи на Етичния Кодекс е горещата телефонна линия. Тя е достъпна за всички служители (а също така и за външни лица) и може да бъде използвана, за да съобщи за поведение или деяние, случило се в МЕТРО Груп, което нарушава Етичния Кодекс на компанията. Обаждащият се може да запази анонимност.